Studenti TULky se zapojují do řešení regionálních problémů

Třináct studentů Technické univerzity v Liberci se 23. a 24. dubna zúčastnilo online akce Liberec Ideathon. Během čtyřiadvaceti hodin museli přijít s inovativním řešení problémů týkajících se životního prostředí v Libereckém kraji.

CzechInvest připravil ve spolupráci s libereckým Lipo.inkem, Technickou univerzitou a univerzitním spolkem pro podnikatele Student Business Club celkem pět výzev specifických pro životní prostředí Liberecka:

  • Cirkulární využití recyklovaného odpadu ve městě (Jan Šolc, náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie)
  • Optimální zajištění krmivové základny v měnícím se životním prostředí a Optimalizace klimatického prostředí Zoo Liberec (David Nejedlo, ředitel Zoo Liberec)
  • Efektivnější nakládání s odpadem (Václav Židek, řízení resortu životního prostředí a zemědělství Liberecký kraj)
  • Jak ulehčit přetíženým turistickým místům v Jizerských horách (Tomáš Korytář, vedoucí správy CHKO Jizerské hory)

Děkan Fakulty umění a architektury Osamu Okamura, který na akci zastupoval celou TUL, iniciativu podpořil slovy: „Studentský Ideathon je tou nejlepší formou, jak propojit tvůrčí myšlení mladých lidí se společenskou poptávkou po svěžích řešeních akutních problémů. V neposlední řadě je také důležitým nástrojem propojování univerzitního prostředí s rozhodujícími aktéry v Libereckém regionu, které má potenciál vyústit v dlouhodobou spolupráci.

Celou akci, která proběhla v online prostoru, moderovali mentoři z CzechInvestu, Jan Mašek a Zdeněk Slezák. Sedmičlennou porotu, jež nakonec vyhodnocovala, jak se studenti s výzvami poprali, tvořili garanti výzev, mentoři, dále ale také třeba Antonín Ferdan za Lipo.ink nebo Ondra Linhart ze Student Business Clubu.

Čtyřiadvacetihodinové tažení

V pátek 23. dubna se krátce po 16.00 začali účastníci rozdělení do čtyř týmů, v nichž byli vždy zástupci alespoň dvou různých fakult, potýkat s jimi zvolenou výzvou. Celý brainstorming, konzultace, rady od mentorů i garantů a příprava na prezentaci proběhla v online místnostech, které byly v sobotu 24. dubna úderem 16.00 opět uzavřeny.

Mluvčí každé skupiny se s prezentací východiska daného problému musel vejít do pětiminutového limitu. Stejné časové rozpětí bylo vymezeno na dotazy. Po uplynutí informačně nahuštěných čtyřiceti minut se porota odebrala do soukromé místnosti, kde živě diskutovala nad návrhy, aby posléze mohla vyhlásit jejich pořadí.

Ve svém živlu

Čtvrté místo připadlo čtyřčlennému týmu MUHU APP, který odpovídal na výzvu Tomáše Korytáře, jak ulehčit náhorním plošinám Jizerek. Pomocí postavičky Muhu, patrona Jizerských hor, oživeného augmentovanou realitou v telefonní aplikaci, navrhli odvést turisty z vytížených oblastí na vybrané stezky v neméně atraktivním podhůří.

Nápad, který bojuje s mikroklimatem v Zoo Liberec, představila čtveřice Horám naproti a obsadila třetí místo. Vsadila na jedinečnost severského horského prostředí a snahu rozšířit pozemky zoologické zahrady. V krátkodobém horizontu chtěla sucho a horko v letních měsících řešit pomocí vodních prvků a výstavbou drobných architektonických počinů. Stejné výzvě se postavila a druhé místo získala dvojice Zoo jede na vodu. O něco jednodušeji, avšak praktičtěji než jejich soupeř, i oni zapojili do návrhu vodní prvky, které by zpříjemnily návštěvníkům teplé dny strávené v zoo. Ekologicky atraktivní byl nápad svádět vodu z vybraných budov zoologické zahrady do podzemních retenčních nádrží.

Chytrý odpad

Vítězi celého Ideathonu se stali Viliam Fedorko (FUA), Jaroslava Frajová (FUA) a Michal Jordák (FP) z týmu Binner s odpovědí pro Václava Židka na otázku Efektivnějšího nakládání s odpadem. Hlavní výzvou byl boj se zvyšováním cen za skládkování a s problematikou svozu odpadu v menších obcích. Mezi požadavky patřilo i zapojení lidí a ohled na ekologický dopad. Trojice přišla s opravdu inovativním řešením pomocí smart-popelnic, které si hlídají, kolik odpadu v nich aktuálně je, podle čehož se následně upraví trasa či velikost svozového auta. Porota tento nápad označila za nejlepší a nejvíce udržitelný koncept Liberec Ideathonu.

Zúčastněným byly rozděleny finanční ceny v celkové výši 35 tisíci korun. Nehmotné odměny, trek po CHKO či prohlídka Zoo Liberec s ředitelem, se k zúčastněným dostanou, až to doba dovolí. Už v brzké době na ně ale na studijních odděleních příslušných fakult budou čekat listy o účasti.

Výzva životního prostředí

Akce proběhla v přátelském duchu, přestože se většina studentů navzájem nejprve neznala. Jaroslava Frajová z vítězné trojice nakonec dodala: „Když jsme se dali dohromady, tak jsem si moc jistá nebyla, ale nakonec jsme se i docela nasmáli. Byla to úžasná zkušenost.

Aktuální situace a přesunutí většiny aktivit do online prostoru však nebrání setkávání podnikavých hlav. Právě tato doba volá po řešeních, ekologických, ekonomických i sociálních, a podnikavým nápadům se meze nekladou. Lipo.ink jako liberecký podnikatelský inkubátor je začátečníkům ochoten kdykoliv podat pomocnou ruku. Pro podnikavé studenty Technické univerzity v Liberci, jakými byli třeba právě účastníci letošního Ideathonu, je tu zase Student Business Club, jenž letos pořádá už 7. ročník soutěže START-UP TUL, díky níž může rozjet své vlastní podnikání každý.

Další články

Ohlédnutí za 9. ročníkem Start-up TUL

Ohlédnutí za 9. ročníkem Start-up TUL

Před několika týdny jsme zakončili 9. ročník Start-up TUL. Pojďme se za ním společně ohlédnout! Do 9. ročníku Start-up tul…
SBC Shání Event Specialistu

SBC Shání Event Specialistu

Chceš si zkusit práci svých snů? Pracovat v zábavném mladém kolektivu a starat se o zábavné akce? Student Business Club TUL…
START-UP TUL ODSTARTOVAL

START-UP TUL ODSTARTOVAL

Je to zase tady! Devátý ročník soutěže START-UP TUL právě odstartoval a slibuje velkou dávku inspirace a podnikatelského ducha. Tento…
Ohlédnutí za 9. ročníkem Start-up TUL

Ohlédnutí za 9. ročníkem Start-up TUL

Před několika týdny jsme zakončili 9. ročník Start-up TUL. Pojďme se za ním společně ohlédnout! Do 9. ročníku Start-up tul…
SBC Shání Event Specialistu

SBC Shání Event Specialistu

Chceš si zkusit práci svých snů? Pracovat v zábavném mladém kolektivu a starat se o zábavné akce? Student Business Club TUL…

START-UP TUL ODSTARTOVAL

Je to zase tady! Devátý ročník soutěže START-UP TUL právě odstartoval a slibuje velkou dávku inspirace a podnikatelského ducha. Tento rok soutěž přilákala pozornost celkem

Číst více

Odběr newsletteru