Propagace začínajících autorů

2015
Jitka Ládrová

„Cílem start-upu je prosadit se na českém knižním trhu s fantasy literaturou a vybudovat si mezi čtenáři pověst kvalitního autora. V současné době za čtenářským (a tím pádem i komerčním) úspěchem mnohých knih stojí především práce marketingových oddělení spíše než spisovatelský um autora.“

Za počáteční milník, který by se dal považovat za začátek podnikání, lze označit vydání mé první knihy, která nese název Němé duše.  Jak již ale bylo řečeno, tomuto kroku předchází dlouhodobá komunikace s cílovou skupinou zákazníků. Dobré vztahy se čtenáři jsou klíčové, pokud má být kniha úspěšná. Autor by měl vědět, co jeho čtenáři chtějí číst a tyto aspekty do svých děl zakomponovat

Mezi začínajícími autory panuje přesvědčení, že napsat knihu je záležitost jednoho člověka a měl by si dělat vše spojené s jeho dílem svépomocí. Osobně se stavím proti tomuto tvrzení. Spolupráce je důležitá i při psaní knihy, protože dnes nežijeme v době, kdy její úspěch stojí pouze za prací autora rukopisu. Mezi klíčové partnery patří bezesporu nakladatelé, grafici, webové programátoři, betačtenáři a v neposlední řadě také investoři.  Já osobně v současné době spolupracuji se dvěma ilustrátory – Rolandem Havranem a Ondřejem Hrdinou a také se čtyřmi stálými betačtenáři, kteří tuto činnost provozují zadarmo.

Odběr newsletteru