Czech Geocache Open

2015
Daniel Syrovátka

„1. Zájem o geocaching v ČR explozívně roste.
2. Kupní síla zájemců o netradiční a adrenalinové aktivity roste taky.
3. Mistrovství v geocachingu může být novou službou pro zájemce a aktivní trávení volného času – tahle aktivita zatím nemá žádnou konkurenci.“

Pokud vezmeme v potaz, kolik lidí tráví volný čas Geocachingem, můžeme poměrně s velkou jistotou konstatovat, že je v tomto odvětví veliký potenciál.

Zastoupení zájemců o Geocaching v České republice:

  • Počet keší: 46 567
  • Počet hledačů (kačerů): přes 20 000
  • Počet zalogovaní (nalezení) keše během jednoho měsíce: 230 000

Víkend je asi pro nás nejatraktivnější formou, ale dá se samozřejmě mluvit i jednodenních či dvoudenních akcích. Na předem určené místo (kemp, hotel či jiné zařízení) by se v předvečer závodu sjeli kačeři, kteří by měli již dopředu potvrzenou účast. Ve večerních hodinách by proběhla prezentace o oblasti, ve které závod probíhá. Zde mluvíme o další příležitosti pro města, obce, kraje, které by tímto nenásilným způsobem získaly publicitu a dočasně zvýšily přísun financí z cestovního ruchu. V rámci prezentace by byla vysvětlena pravidla samotného závodu. Plocha závodu by byla ohraničena tak, aby se v hodně rychlém tempu dalo nalézt všechny kešky pro ten den připravené, avšak území by nesmělo být tak malé, aby se toto podařilo všem (přiměřená obtížnost vyvolávající soutěživost).

Odběr newsletteru