Atelier UP

2018
Jana Dostálová

Projekt s názvem Atelier UP je zaměřen na několik společensky řešených problémů. Jedná se o podnik, jenž působí v textilním průmyslu a zabývá se spojením několika na první pohled rozličnými druhy aktivit, které jsou v současné době celosvětově řešeným tématem. První aktivita, zároveň ta hlavní, se věnuje převážně textilu a jeho zpracování. Součástí je činnost designérská, a to v mnoha ohledech. Druhou aktivitu lze zařadit spíše do oblasti nauky a pedagogiky, věnuje se nauce o řemeslu a prohlubuje znalosti formou kurzů či workshopů, při kterých uživatel získá převážně praxi manuální. Třetí téma, které celý projekt spojuje dohromady, je otázka ekologie. V tomto případě se jedná o ekologii v textilním průmyslu, přesněji řečeno podnik se zabývá opětovným zpracování textilu (dále upcyklace). Celý projekt se také zaměřuje na sociálně znevýhodněné skupiny obyvatelstva, a snaží se o jejich opětovné začlenění do společnosti.

Odběr newsletteru