Postupně založené dceřiné společnosti našli svou specializaci v oblasti personalistiky, projektového řízení, bezpečnosti a investic do nemovitostí.

Tehdejší student 2. ročníku Hospodářské fakulty TUL (dnes Ekonomické fakulty), Jiří Procházka v roce 1997 založil svou první firmu zaměřenou na reklamu a propagaci, která se stala základním kamenem dnešní skupiny firem ABET HOLDING. 

Firma se od počátku své činnosti se zaměřuje zejména na správu obchodních podílů ve svých dceřiných společnostech. Z pozice mateřské společnosti řídí a rozvíjí podnikání svých dceřiných společností. Při této činnosti se zaměřuje zejména na efektivní procesy řízení skupiny, jako celku kdy jsou využívány synergické efekty, a to v oblastech personální, finanční, obchodní a správy IT.

V posledních letech se do popředí zájmu podnikatelsky široce rozkročené skupiny dostávají projekty SW řešení, na kterých úzce spolupracuje s klíčovými partnery např. společností JABLOTRON.

Firma v číslech

V roce 2015 ABET HOLDING ve svých společnostech zaměstnává cca 200 pracovníků a má základní kapitál 2 milióny Kč. Dále hledá vhodné příležitosti k rozvoji svého podnikání.

Jiří Procházka

předseda představenstva ABET HOLDING, a.s se narodil 3.1.1977 a žije v Liberci. Je velmi zkušeným podnikatelem. Podniká od svých 20 let, tedy již osmnáctý rok. Působil celkem v 17 společnostech, 4 již zanikly. Nyní působí v 7 společnostech, zejména v ABET HOLDING, a.s., MADE IN CZECH, s.r.o. a ABET CENTRUM, s.r.o.

Sdílejte na sociálních sítích
Komentáře