1. ročník soutěže

Pojďme si nejprve připomenout, co bylo na začátku. Byl to nápad motivovat studenty TUL k podnikání. Tento nápad získal konkrétní obrysy 3. 12. 2014 v podobě založení Student Business Club určeného pro setkávání studentů, absolventů a partnerů TUL. Tento název v sobě skrýval soutěž, iniciativu a postupné formování komunity lidí, kteří mají nějaký nápad, sen a kteří chtějí něco dokázat. Z toho důvodu bylo vyhlášení prvního ročníku Soutěže o nejlepší start-up TUL prvním z počinů nově vzniklého SBC. Do soutěže se k 31. 3. 2015 přihlásilo 16 univerzitních týmů. Týmy, které do 30. 6. 2015 odeslaly svůj business model ke kontrole, obdržely v průběhu letních prázdnin posudky od koučů (zkušených manažerů z praxe) i od organizátorů soutěže. Soutěžní týmy měly rovněž možnost využít konzultací nejen  s organizátory a kouči ale i s lektory týdenní letní školy podnikání, která se konala na začátku září. Závěrečné podnikatelské plány představilo odborné porotě šest nejlepších týmů, které se probojovaly až do finále soutěže (20. 11. 2015).

Jednalo se o tři týmy z Ekonomické fakulty, jeden z Fakulty textilní a dva z Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL. V rámci finálních prezentací vystoupili Pavel Jägr a Klára Altová s projektem „COOLtour galerie“, Vojtěch Bajzík a Jan Molnár s inovativním nápadem s názvem „HotBox“, Jaroslava Frajová s podnikatelským plánem „Special balistic clothing“, Jitka Ládrová s „Propagací knih ze strany autora“, Jakub Čmuchálek představil za svůj tým koncept „Foodee“ a jako poslední vystoupil Daniel Syrovátka s projektem „Czech Geocache Open“. Každý z týmů zvolil originální přístup k představení svého start-up nápadů, což publikum velmi ocenilo.

Komise ve složení Tomáš Pochop (BPR - Bohemia Public Relation s.r.o.), Tereza Suchomelová (liberecká pobočka agentury CzechInvest) a Jan Kocour (Preciosa, a.s.) měla nelehký úkol spočívající ve výběru takového podnikatelského plánu, který by byl nejen originální a investorsky zajímavý, ale také který by svojí rozpracovaností měl nejblíže k start-upu. Vítězem se stala Jitka Ládrová - studentka Ekonomické fakulty, konkrétně oboru Manažerská informatika. Jitka tak získala možnost nulového půlročního pronájmu prostor na EF TUL nebo financování podpůrných služeb pro zahájení svého podnikání dle vlastního výběru. Současně jí byla vyslovena nabídka spolupráce od přítomného investora. Nabídku investorské pomoci získal rovněž i tým Foodee.