BUDOUCNOST MSP? BUDOU LIDÉ ŘÍDIT STROJE NEBO STROJE LIDI?

Dne 29. ledna 2019 se na Technické univerzitě v Liberci (TUL) v prostorách ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace setkali zástupci malých a středních podniků, poradenských a konzultačních organizací (Okresní hospodářské komory, libereckého inkubátoru, CzechInvestu).

Detail novinky
1 2 3 4 5 6 7