Sloužit své zemi může každý. Osobní příběh generála Petra Pavla nejen o službě v armádě...

Petr Pavel je armádní generál ve výslužbě, který dosáhl nejvyšších vojenských postů jak v Armádě ČR – náčelník
Generálního štábu (2012-2015), tak i v Severoatlantické alianci – předseda vojenského výboru NATO (2015–2018).
Do této prestižní pozice byl zvolen jako první představitel postkomunistických států. Vojenskou dráhu započal již
v roce 1975, když nastoupil na Vojenské gymnázium v Opavě, následně absolvoval studia ve Vysoké vojenské škole
pozemního vojska ve Vyškově, postgraduální studium zpravodajství na Vojenské akademii v Brně, vysokou štábní
školu v Camberley (Velká Británie), Královskou akademii obranných studií v Londýně (2005) a na King’s College
London, kde získal titul Master of Arts (M.A.) v oboru mezinárodních vztahů (2006). Velitelské zkušenosti získal
u útvaru zvláštního určení v Prostějově, společných sil i jako zástupce Armády ČR v mezinárodních institucích. Byl
účastníkem několika zahraničních vojenských misí a za vykonané hrdinské činy obdržel řadu vyznamenání AČR
i vysoké zahraniční řády, mj. nejvyšší vyznamenání Francie a USA. Od svého odchodu do zálohy ke konci roku 2018 se
věnuje přednáškám a popularizaci otázek bezpečnosti, obrany a zahraniční politiky s cílem dále pomáhat posilovat
českou společnost, aby byla soudržná a nerozdělovaly ji vnitřní konflikty. Založil spolek Pro bezpečnou budoucnost
a iniciativu Spolu silnější, která pomáhá zvládat důsledky koronavirové pandemie.

Pozvánka ke stažení zde: BaB_Petr_Pavel

Registrace na akci již byly ukončeny.

Sdílejte na sociálních sítích
Komentáře