PRAVIDLA SOUTĚŽE „Nejlepší START-UP TUL“

Pořádající organizace:

Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, pod záštitou rektora TUL

Název soutěže:

Student Business Club – „Nejlepší START-UP TUL“

Cíl soutěže:

Cílem je kreativní formou přiblížit studentům všech fakult a oborů TUL možnost založení vlastního start-upu.

Podmínky účasti:

Přihlašovatel musí být v době přihlášení do soutěže studentem, absolventem nebo zaměstnancem TUL, bezúhonný, starší 18 let a občanem České republiky.

Ve zkratce:
 • Přihlaste se a zaregistrujte na www.sbc-tul.cz do 31. 3. 2019 (23:59:59 h). Registrací dáváte bezvýhradní souhlas s podmínkami soutěže!
 • Přihlašovatel (soutěžící sám či za tým) musí být v době přihlášení do soutěže: student, absolvent nebo zaměstnanec TUL, bezúhonný, starší 18 let a občan České republiky (dále jen „přihlašovatel“).
 • Soutěže se smí zúčastnit přihlašovatel a případně další členové týmu, ale ne opakovaně, vždy jen v rámci jednoho podnikatelského návrhu.
 • Účastněte se akcí SBC (setkání, odevzdání konceptu apod.) dle harmonogramu, viz kalendář akcí na www.sbc-tul.cz.
 • Pošlete koncept svého business modelu na info@sbc-tul.cz do 30. 6. 2019 (23:59:59 h).
 • Nezapomeňte: svoje finální business projekty odešlete nejpozději do 31. 10. 2019 na info@sbc-tul.cz.
 • Pozor na to, aby byl dodržen rozsah a forma jednotlivých kroků vašeho start-upu. Viz web soutěže www.sbc-tul.cz.
 • S odesláním svého projektu ve všech jeho částech (koncept business modelu a finální business projekt) souhlasíte s následným uveřejněním zkrácené prezentace Vašeho projektu i Vašeho jména. Dále se vyjadřujete rovněž k otázkám zpracování a ochraně osobních údajů (GDPR).
 • Obhajoby business projektů proběhnou v listopadu 2019, předpokládaný termín bude ve druhé polovině listopadu 2018. Změna termínu je vyhrazena organizátorům.
 • Vyhodnocení soutěže proběhne v listopadu 2019. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách Student Business Club www.sbc-tul.cz. Předání cen proběhne v prosinci 2019 s prezentací nejlepších prací na T-fóru.

Úplné znění pravidel soutěže nalezneteZDE

Soutěžní KONCEPT BUSINESS MODELU

Před tím než „vyběhnete“, je nutné se zastavit a zamyslet se. To je úkolem vypracování konceptu business modelu START-UP. Nebojte se vzít do ruky papír, tužky, lepící lístečky a tvořte. Jako orientační body při vypracování MOHOU posloužit následující pravidla:

 1. Poznej sám/sama sebe! Proč chceš začít podnikat, co je tvou motivací? Jaké schopnosti máš? Chceš a zvažuješ se podnikání věnovat jako své hlavní činnosti? Máš podporu svého okolí (rodiny)?
 2. Poznej odvětví! Víš, do jakého segmentu trhu míříš? Kdo a proč bude kupovat tvoje výrobky či služby, kdo jsou tvoji konkurenti? Kolik potřebuješ peněz a úsilí pro zahájení podnikání? Jak dlouho to bude trvat, než se dostaneš na trh?
 3. Myslíš to s podnikáním seriózně Zvaž právní náležitosti! Jaký bude název firmy a jaká bude její právní forma? Znáš, jaké jsou požadavky na její registraci? Jaké jsou ty správné obchodní licence a povolení, které potřebuješ? Jaké potřebuješ pojištění? Účetnictví nebo daňovou evidenci?
 4. Začni plánovat! Napiš plán svého jedinečného podnikatelského projektu! Definuj stručně a jasně svoji strategii, taktiky a specifické činnosti pro její realizaci, včetně klíčových údajů, termínů, představě rozpočtu a toku peněz. Malá rada, kromě výdajů na zahájení podnikání počítej dále s financováním provozu firmy minimálně na první tři měsíce z tobě dosažitelného zdroje peněz.
 5. Navrhni, jak a získej financepro své podnikání! Uvažuj reálně a zamysli se nad možnostmi financování svého podnikání!
 6. Jdi do toho! Vytvoř akční plán a buď konkrétní! Máš seznam věcí, které musíš pro rozběhnutí firmy udělat? Máš prostory, zásoby, zařízení, nástroje, potřebuješ zaměstnance – máš je? Nastav ceny! Jak se o tobě zákazník dozví? Jak zahájíš své podnikání?

Je přirozené dělat chyby, je však nutné se z nich umět poučit! Chce to otevřenost k novým poznatkům, nápaditost a odvahu!

Forma konceptu k odevzdání:

Koncept business modelu nového START-UP bude zpracován jako dokument MS Office WORD, a to v rozsahu do 5 NORMO stran A4. Normo strana má v českém prostředí rozsah v délce 1 800 znaků, tedy symbolů a mezer. To odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu.

Termín odevzdání: do 30. 6. 2019
Způsob odevzdání: elektronicky na e-mail info@sbc-tul.cz