O Business Workout 2019

Naše setkání v rámci Business Workout jsou v roce 2019 součástí TÝDNE ZNALOSTNÍHO TRANSFERU (16.9.-20.9.).

Tento týden je o cestě výzkumných a inovačních projektů od výzkumu až po přenos jejich výsledků do podnikatelské praxe. Součástí je i diskuzní stůl na téma podnikání v digitální době. Na přednášky, semináře, diskuze a workshopy budou přizváni kolegové z Finska, Německa, Ruska, Izraele, Itálie, Belgie a dalších zemí. Celý týden uzavřeme opět praktickým workshopem na téma inovační studentské projekty.

Program:

TZT_letak

Pozn.: Časy jsou předběžné, bude vložena aktuální verze programu. Místem konání bude budova P, Technické univerzity v Liberci, bude upřesněno ve finální verzi programu.