O Business Workout 2018

Připravujeme nový ročník Business WORKOUT tentokrát s podtitulem MÁME PODNIKATELSKÉHO DUCHA NA UNIVERZITĚ.

 

Tento rok v termínu 17. 9. - 21. 9. 2018

Bližší info již brzy!

Na akcích Business Workout 2018 budou pořizovány neadresné fotografie pro doložení realizace akce. Informace o podmínkách a zásadách, za nichž Technická univerzita v Liberci bude zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou uvedeny na úřední desce TUL: https://www.tul.cz/uredni-deska/informace-o-zasadach-zpracovani-a-ochrane-osobnich-udaju.