Asociace soukromých zemědělců

Lektor: Ing. Jaroslav Šebek, tajemník Asociace soukromého zemědělství.

Jeho téma RODINNÁ FARMA lze uvést následujícím prohlášením:

„Rodinné hospodaření je základním a funkčním modelem ve všech úspěšných a rozvinutých zemích v Evropě i ve světě.“

Seznámíme se s DESATEREM Asociace soukromého zemědělství. Diskuze bude vedena k tématu velkovýroba, krajina, venkov a rodinné farmy.

Sdílejte na sociálních sítích
Komentáře