Brain & Breakfast na téma spravedlnost

Zpochybnit instituce navozením pocitu neúspěchu či jejich nepotřebnosti je snadné. Získat a udržet si důvěru je obtížné. Prezentovat jednoduchá řešení na složité problémy je snadné. Skutečně složité problémy řešit je obtížné. Veřejně lhát je v dnešním světě vcelku snadné. Poznat lež obtížné. Kolik z nás je však ochotno hledat obtížná a tedy cenná řešení?

Přednášející: JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

Paní doktorka Bradáčová je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze. V roce 1998 jí udělil rektor UK cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší studenty společenskovědních disciplín. V roce 2001 ukončila doktorandské studium v oboru veřejné právo. Právnickou kariéru započala čekatelskou praxí u Okresního státního zastupitelství v Litoměřicích, kam byla
v roce 2001 jmenována státní zástupkyní. O dva roky později ji ministr spravedlnosti jmenoval náměstkyní Krajského státního zástupce v Ústí nad Labem. V roce 2006 působila coby stážistka na Ministerstvu spravedlnosti v pozici poradkyně ministra pro trestní právo. V roce 2012 jmenována vrchní státní zástupkyní v Praze. V letech 2008-2013 stála v čele Unie státních zástupců. Za zásluhy o Unii byla v roce 2014 oceněna zvolením čestnou prezidentkou Unie. Je členkou rekodifikační komise pro trestní právo procesnía členkou Rady pro mediaci a probaci. Absolvovala množství zahraničních stáží a pravidelně se věnuje přednáškové činnosti.

Registrace na akci již byly ukončeny.

Sdílejte na sociálních sítích
Komentáře