Streaming přednášky z cyklu Brain&Breakfast spojený s dobrou snídaní.

Na přednášce vystoupí Ondřej Liška, Klára Šimáčková Laurenčíková a Dagmar Doubravová.

ONDŘEJ LIŠKA

Ředitel mezinárodní organizace ASHOKA v České republice, člen týmu Střední a východní Evropy. Ashoka je největší sítí společensky prospěšných inovátorů na světě s více než 3500 Ashoka Fellows v 80 zemích. V letech 2007-2009 působil jako člen vlády České republiky ve funkci ministra školství, mládeže a tělovýchovy, do tohoto období spadá i české předsednictví Evropské unii. Zvolení poslancem Parlamentu ČR a předsedou Výboru pro evropské záležitosti v roce 2006 předcházelo působení v Evropském parlamentu v Bruselu jako poradce pro regionální rozvoj a soudržnost. Předtím působil v Nadaci Forum 2000 založené Václavem Havlem Vystupuje při různých příležitostech po celé Evropě a Asii k tématům vzdělávání, rozvoje občanské společnosti, demokratické transformace, evropské integrace, zelené ekonomiky a lidských práv.

KLÁRA ŠIMÁČKOVÁ LAURENČÍKOVÁ

je speciální pedagožka, působila jako náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro agendy inkluzivního vzdělávání, ústavní výchovy a prevence rizikového chování na školách. Je předsedkyní České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, externě přednáší na Katedře speciální pedagogiky PedF UK. Působí v týmu poradců Ministryně školství a Ministryně práce a sociálních věcí, je předsedkyní Vládního výboru pro práva dítěte a předsedkyní správní rady Asistence, o.p.s. Pracovala v Jedličkově ústavu a školách s dětmi se zdravotním postižením a v Charitě ČR. Založila před peti lety Českou odbornou společnost pro Inkluzivni vzdělávání. ČOSIV je platformou expertu z akademické sféry a nevládních organizaci, kteri usiluji o systémove změny ve vzdělávání směrem k větší spravedlivosti a otevřenosti pro všechny děti bez rozdílu. Velkou změnu představuje novelizace Školského zákona, která vstoupí v platnost v zari tohoto roku a zajistí narokovejch podpůrných opatření pro děti s potřebou podpory, at uz jsou vzdělávány v mateřské, základní ci střední škole. KSL v loňskem roce získala oceněni Ashoka Fellow od Mezinárodní organizace Ashoka, která podporuje socialni inovátory po celém světe.

DAGMAR DOUBRAVOVÁ

Absolventka Filozofické fakulty UK v Praze, obor sociální práce. Je spoluzakladatelkou RUBIKON Centra, ve kterém působí od jeho vzniku v r. 1994 - nezisková organizace, která poskytuje služby motivovaným lidem, kteří mají za sebou trestní minulost, ale chtějí změnit svoji budoucnost. Podílela se na zavedení unikátního modelu romského mentoringu do české justice, který byl oceněn v roce 2009 v soutěži inovativních projektů v oblasti trestní justice Crystal Scales of Justice, vyhlášené Evropskou komisí a Radou Evropy.

 

POZVANKA_KE_STAZENI

Registrace na akci již byly ukončeny.

Sdílejte na sociálních sítích
Komentáře