Přednáška z cyklu Brain & Breakfast

Nosným tématem přednášky je určitá disproporce mezi ekonomickými kvantifikovatelnými paramety našich životů -
(životního blahobytu) a vnitřními světy, respektive jakéhosi pocitu spokojenosti s našimi životy. Všichni dobře víme, že
parametry blahobytu neustále vzrůstají, ale není již všeobecně známo, že z hlediska teorie optimálního prožívání v nás
pocit štěstí obecně klesá. Co lze tedy v našich životech považovat za úspěch? K čemu máme motivovat, vést, inspirovat
mladé lidi? Je možné si užívat hedonisticky blahobytu a zároveň být vnitřně šťastný? Jak snížit negativní dopady blahobytu (v psychologii často používáme termín “nemoci blahobytu”) jako například problematiku sebevražd, vzrůstající spotřebu psychofarmak, zvyšující se existenciální vakuum, paralýzu analýzou, či psychickou entropii?

PhDr. Marian Jelínek, PhD Hokejový trenér, kouč, manažer, spisovatel... se mimo jiné proslavil i dlouholetou
spoluprací s Jaromírem Jágrem. Narodil se v Českém Krumlově. V devatenácti letech se přestěhoval do Prahy, kde začal studovat obor tělesná výchova – zeměpis na FTVS UK. Od druhého ročníku si ještě přibral obor trenér ledního hokeje. Celoživotní kontakt se sportem ho vedl k otázkám, co stojí za úspěchem a štěstím člověka. A na tyto otázky hledá odpovědi
při intenzivním samostudiu, ale také během dalšího sebevzdělávání. V roce 2004 dokončil doktorát z kinantropologie (věda o pohybu) a v roce 2015 získal druhý doktorát ze sportovní psychologie.

Mezi Jeho největší trenérské hokejové úspěchy se řadí zlatá medaile z MS v roce 2005 ve Vídni a 2 mistrovské
tituly s pražskou Spartou. Svou dlouhodobou zkušeností ve vrcholovém sportu se inspiruje při přednáškách pro manažery všech oborů. Sportu a byznysu je nadřazeno slovo výkon a motivace, to se i často stává hlavním tématem přednášek na
konferencích v Čechách i v zahraničí, kam je pravidelně zván, ale i osobního koučování. V současné době působí
jako trenér hokejového mužstva ČEZ Motor České Budějovice. V květnu 2017 vyšla Marianovi již 9. Kniha, z čehož 2 vyšly již v Německu. Knihy jsou jeho vášeň, rád čte, především různé filosofické a psychologické publikace.

Registrace na akci již byly ukončeny.

Sdílejte na sociálních sítích
Komentáře