Odevzdání konceptu business modelu

Před tím než „vyběhnete“, je nutné se zastavit a zamyslet se. To je úkolem vypracování konceptu business modelu START-UP. Nebojte se vzít do ruky papír, tužky, lepící lístečky a tvořte.

Detail akce

Kosmický výzkum v lidské sféře

Hlavní osou přednášky je však vyprávění o působení stresu, jeho příznivé i deprimující složce na modelu člověka v průběhu celého života. Modelem, který bude prezentován, je přednášející sám.

Detail akce
1 10 12 13 14 15 16 17 18 20 29 38